Slidbrygga

Kort beskrivning: En slidbrygga är det mellanrum mellan troskanten och kroppen som uppstår när en smal tjej ligger på rygg.

Djupare förklaring

Fenomenet slidbrygga uppstår då en smal tjej ligger på rygg och t.ex. solar. Det blir ett mellanrum mellan troskanten och kroppen då troskanten blir spänd pga. att höftbenen sticker ut på en smal tjej. Detta gör att man får fri insyn på venusberget. Se fig 1.

Fig 1.
fig1.jpg


Här (se fig. 2) ser du en man som ligger bakom tjejens huvud och tittar in på venusberget. Detta är något du kan testa själv på stranden.

Fig 2.
fig2.jpg

"Slidbrygg-sightings"

1997
8,103
1998
8,352
1999
9,127
2000
5,708
2001
3,109
2002
3,203
2003
4,109
2004
4,710
2005
N/A

Av denna statistik kan man utläsa att slidbrygge-fenomenet har blivit allt mer ovanligt på senare år. Vad detta beror på är forskarna inte riktigt överens om men den mest troliga förklaringen är att det är en kombination av att fetman är allt vanligare och att bikini-trosor är gjorda av mer elastiska material som inte spänner åt lika mycket som det gjorde förr.

Edit 17/8 2005: Update! Slidbryggan is back! Detta året har slidbryggorna setts allt oftare på stranden. Vi väntar med spänning på att årets resultat skall komma in. Förmodligen kommer vi ganska jämt med slutet av 90-talet.

Slutledning

Slidbryggan låter dig alltså smygtitta på flickornas venusberg. Fantastiskt!

Exempel  UPDATED 17/8 2005!